نمایندگیهای فروش

1-  تهران : قزل قلعه  قرفه 7 تقاطع  اتوبان کردستان و شهید گمنام  میدان میوه و تره بار قزل قلعه  سالن اول تلفن 09117196178

2- اصفهان : فروشگاههای ذوب آهن اصفهان

3- اهواز: شرکت تعاونی مهراد پخش انشان.به مدیریت آقای مهران طهماسبی.نشاني دفتر مركزي  مجتمع بنکداران خیابان شیخ انصاری بعد از پخش مهدیه تلفن   7462 061 916 0

4 - بروجرد : خیابان بحرالعلوم روبروی حوزه علمیه تلفن 09197515855